VÄLKOMMEN TILL PALIKKA.AX ®©
 
                              45 år bättre byggande
 
                                     FOR INFORMATION IN OTHER LANGAUAGES, CLICK :
 
                            palikka@palikka.eu               palikka.eu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
                                                                                
      
 
 
 
 
 
 
 Kontaktuppgifter:
 
+ 358 - (0) 41- 44 77 181
+ 46 - (0)70- 555 73 48
 
palikka.eu                                                  
palikka.fi                                                                      
 
    
 
PALIKKA © 2019
 
                                                                          till följande sida ->
 
                                                    
 
 
 
 
Bilden ovan:
 
600 års utvecklig på samma bild:
1300-tals gråstenskyrka,
1700-tals stockmagasin,
2000-tals PALIKKA® energsparbyggande
Byggandet blvit lättare, snabbare, bättre  
 
 
 
 
                      
                                                                                                   1973- 2018
                                                                                45 år bättre byggande och boende
 
PALIKKAs varumärken är registrerade och skyddade. Palikka är ett i hela EU-området inklusive Åland  registrerat och skyddat varumärke som får utnttjas endast av maärkets lagliga innehavare som är Palikka Oy. Varning för FAKE-palikka!